zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Witamy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.
Serwis informacyjny przedstawiony na tej stronie poświęcony jest naszej działalności.
Znajdziecie tu Państwo wiele informacji na tematy związane z realizacją zadań jakie wykonujemy.
 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku
ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck,

tel. 58 675 46 75 - Dyrektor
58 675 46 71, 58 675 46 72 i 58 675 46 73- świadczenia rodzinne i wychowawcze
58 675 46 82 - fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze
58 675 46 74 - księgowość i kadry
58 675 46 76 - sekcja świadczeń z pomocy społecznej, Karta Dużej Rodziny
58 675 46 77, 58 675 46 79, 58 675 46 81, 58 572 03 44 - pracownicy socjalni
fax: 58 675 46 80

e-mail: gopspuck@onet.pl

NIP : 587-162-19-66
REGON : 220327529

RACHUNEK BANKOWY:
BANK SPÓŁDZIELCZY W KROKOWEJ O/PUCK
53 8349 0002 0041 2555 2000 0010
 

Przyjmowanie klientów od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30.
Sekcja świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i wychowawczych przyjmuje klientów w godzinach od 9:00 do 14:00.

 

 

W menu rozwijanym (jeśli jest) znajdziesz lata, z których publikujemy zarchiwizowane wiadomości.

Wersja do druku
Pokaż aktualności z roku:

Zapytanie ofertowe

05.12.2018

w zakresie

zapewnienia tymczasowego schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Puck

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

05.12.2018

w prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz przepisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 138g ust. 1 o zamówieniu na usługi społeczne - tj. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

30.11.2018

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
I WYCHOWAWCZYCH - 1 ETAT

ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD STYCZNIA 2019 R.