zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

logo

 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020
 PODPROGRAM 2017 W GMINIE PUCK

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Gminie Puck był po raz drugi realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dostawy żywności odbywały się w cyklach miesięcznych od października 2017 r. do maja 2018 r.

Łącznie w ramach Podprogramu 2017 żywność otrzymały 503 osoby z  201 rodzin. Każda osoba z zakwalifikowanych rodzin otrzymała 51,21 kg produktów żywnościowych w 8 dostawach.

W rozładunku dostaw pomogli, tak jak w Podprogramie 2016 Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Darzlubiu. Panowie społecznie rozładowali łącznie 25.758,55 kg żywności, za co należą im się szczególne podziękowania.

Skompletowaniem oraz dystrybucją paczek żywnościowych zajmowali się pracownicy socjalni GOPS, którzy również musieli powyższy tonaż wydać klientom. Dla pracowników GOPS największym podziękowaniem jest zadowolenie klientów.

W ramach realizacji Programu, Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, przy współpracy GOPS w Pucku, jako działania towarzyszące zorganizował dla beneficjentów dwudniowe podzielone na panele tematyczne, bezpłatne warsztaty z zakresu żywności i żywienia. W lutym warsztaty przeprowadziła Joanna Budna, doświadczony dietetyk oraz edukatorem żywieniowym.  Naszym beneficjentom uświadomiła, jak ważne jest stosowanie zdrowej diety, zmotywowała do działań w kierunku poprawienia formy fizycznej i pokazała jak w prosty sposób zadbać o zdrowy jadłospis dla siebie i całej rodziny. W marcu warsztaty przeprowadził znany już naszym beneficjentom Janusz Arrasz, który angażując uczestników spotkania, jak zwykle przygotował kilka zdrowych i smacznych potraw z wykorzystaniem artykułów żywnościowych, otrzymywanych w ramach Programu. Celem warsztatów było podniesienie wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia beneficjentów i ich rodzin oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności, jako elementu zmniejszania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dodatkowym celem działań było wzmocnienie samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. W warsztatach łącznie wzięło udział 35 beneficjentów, którzy byli bardzo zadowoleni z uzyskanej wiedzy i wykazywali chęć dalszego uczestnictwa w podobnych przedsięwzięciach.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku przystąpił do Podprogramu 2018, którego realizacja rozpocznie się od października 2018 r., do kontynuacji programu została już zakwalifikowana grupa 500 osób.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

*************************************************************************************************

logo

 

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE.
W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

- Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30

- Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 239 (adres rejestrowy: ul. Tysiąclecia 13 A, Gdańsk)

- OPL – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, z siedzibą w Pucku, ul. 10 Lutego 38.

 

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy  żywnościowej obejmujące:

1)  imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby,

2) dochód osoby i rodziny,

3)  powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1769)

 

WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

*********************************************************************************************************************

 

logo

PODPROGRAM 2016

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku od lutego 2017 r. rozpoczął współpracę ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście w zakresie realizacji dostawy żywności oraz działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

*******************************************************************************************************************

logo

Podprogram 2016 zaplanowany został do czerwca 2017 roku.

Dystrybucja w postaci paczek żywnościowych, prowadzona będzie wśród osób najbardziej potrzebujących, spełniających kryteria kwalifikowalności określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie.

W Podprogramie 2016 z pomocy skorzysta 350 osób spełniających te kryteria – klientów GOPS. Skierowaniami oraz dystrybucją zajmują się pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.

Pierwsze wydawanie żywności nastąpi w dniach 24 i 27 lutego br. w pomieszczeniu gospodarczym przy siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, o czym osoby zakwalifikowane do Projektu zostały poinformowane.

Ośrodek będzie informował na bieżąco o kolejnych terminach wydawania żywności.

Lista osób uprawnionych będzie weryfikowana okresowo, skierowania są wystawiane na cały okres trwania Podprogramu. Wydawanie żywności w ramach Programu zaplanowane jest równomiernie w całym okresie trwania Podprogramu (w odstępach miesięcznych). 
W ramach Programu planowane są działania towarzyszące dla uczestników. Prowadzone będą w formie warsztatów dietetyczno - kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków, pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, z uwzględnieniem zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnowaniu żywności, jak również w formie warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Osoby które nie zostały zakwalifikowane do Podprogramu 2016, a chcące wziąć w nim udział, mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych GOPS w Pucku, którzy po sprawdzeniu kwalifikowalności do udziału w Programie ujmą je na liście rezerwowej (tel. 58 675 46 77, 79, 81).

Dostępne w Podprogramie artykuły spożywcze:

16 produktów – artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki), artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, fasola biała, powidła śliwkowe), artykuły mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, filet z makreli w oleju, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy), cukier, olej rzepakowy.

Łączna waga zestawu – 49,05 kg

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do:

Banku Żywności w Trójmieście, Al. Hallera 239, 80-502 Gdańsk; tel. 58 325 24 48 (kierownik projektu: Anna Kobiela-Kanaan)

lub

Federacji Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30 lok.8, 00-024 Warszawa; tel.22/654-64-00

lub

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


 

*******************************************************************************************************************

28.03.2017

logo

KOLEJNA DOSTAWA ŻYWNOŚCI W GMINIE PUCK

 

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku dotarła druga dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 – Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Tym razem dostawa jest podwójna i każdy członek ze 121 zakwalifikowanych rodzin otrzyma 16 kg produktów żywnościowych. Tym razem dostawa obejmuje 14 następujących produktów: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.   

W rozładunku prawie 6 ton produktów pomogli tak jak przy pierwszej dostawie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Darzlubiu.

Skompletowaniem oraz dystrybucją paczek żywnościowych zajmują się pracownicy socjalni GOPS.

Wydawanie żywności odbywa się w pomieszczeniu gospodarczym przy siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, o czym osoby zakwalifikowane do Projektu zostały poinformowane.

Osoby które nie zostały zakwalifikowane do Podprogramu 2016, a chcące wziąć udział w kolejnym Podprogramie 2017, którego realizacja rozpocznie się od października 2017 r., mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych GOPS w Pucku, którzy po sprawdzeniu kwalifikowalności do udziału w Programie ujmą je na liście odbiorców (tel. 58 675 46 77, 79, 81).

Kryteria kwalifikowalności określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej spełniają rodziny, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

*****************************************************************************************************************

01.06.2017

logo

KOLEJNA DOSTAWA ŻYWNOŚCI W GMINIE PUCK

ORAZ DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W FORMIE

WARSZTATÓW KULINARNO DIETETYCZNYCH

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku rozdysponował wśród beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 – Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym kolejną transzę żywności. Była to ostatnia dostawa w ramach Podprogramu 2016. Następna dostawa w ramach Podprogramu 2017 będzie w październiku br.

W ramach realizacji Programu, Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście przy współpracy z GOPS w Pucku, jako działania towarzyszące, w dniu 22 maja zorganizował dla beneficjentów bezpłatne warsztaty z zakresu żywności i żywienia. Warsztaty przeprowadził Janusz Arrasz, znany trójmiejski propagator zdrowego żywienia, który angażując uczestników spotkania przygotował kilka zdrowych i smacznych potraw z artykułów żywnościowych, które beneficjenci otrzymuję w ramach Programu. Na przykładach pokazał jak zdrowo, tanio i smacznie można żywić rodzinę wracając do receptur naszych przodków. Ciekawość wzbudziły przykłady jak uniknąć ekonomicznych pułapek przy zakupie zdrowych produktów, które można za niewielkie środki finansowe przygotować we własnym zakresie. Celem warsztatów było podniesienie wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia beneficjentów i ich rodzin oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności, jako elementu zmniejszania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dodatkowym celem działania było wzmocnienie samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. W warsztatach wzięło udział 44 beneficjentów, którzy byli bardzo zadowoleni z uzyskanej wiedzy i wykazywali chęć dalszego uczestnictwa w podobnych przedsięwzięciach.   

Łącznie w ramach Podprogramu 2016 żywność otrzymało 350 osób. Każdy członek ze 122 zakwalifikowanych rodzin otrzymał 49 kg produktów żywnościowych.

W rozładunku 4 dostaw pomogli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Darzlubiu. Panowie rozładowali łącznie 17.167 kg żywności, za co należą im się szczególne podziękowania.

Skompletowaniem oraz dystrybucją paczek żywnościowych zajmowali się pracownicy socjalni GOPS, którzy również musieli powyższy tonaż wydać klientom. Dla pracowników GOPS największym podziękowaniem jest zadowolenie klientów.

Osoby chcące wziąć udział w Podprogramie 2017, którego realizacja rozpocznie się od października 2017 r., mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych GOPS w Pucku, którzy przeprowadzą weryfikację danej rodziny do udziału w Projekcie. (tel. 58 675 46 77, 79, 81).

Kryteria kwalifikowalności określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej spełniają rodziny, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

*****************************************************************************************************************

27.07.2017

logo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020

PODPROGRAM 2016 – EFEKTY

 

 

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie od lutego do czerwca 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku współpracował ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności z w Trójmieście.
   
 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach, do których trafiły takie produkty jak: (na jedną osobę) makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
   
 3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 350 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
   
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

  -        17,2 ton żywności;

  -        w formie 1400 paczek żywnościowych.

 5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy  łącznie w 3 warsztatach edukacyjnych, w których udział wzięło 37 osób.
   
 6. Rodzaje warsztatów:

            -        kulinarne - 3 spotkania dla 37 uczestników.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

******************************************************************************************************************

20.10.2017

logo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020
PODPROGRAM 2017

 

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku podpisał kolejną umowę o współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, w zakresie realizacji dostawy żywności oraz działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podprogram 2017 zaplanowany został do czerwca 2018 roku.

Dystrybucja w postaci paczek żywnościowych, prowadzona będzie wśród osób najbardziej potrzebujących, spełniających kryteria kwalifikowalności określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie.

Z pomocy w ramach Podprogramu 2017 skorzystają 503 osoby, które są klientami GOPS. Skierowaniami oraz dystrybucją zajmą się pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, a rozładunkiem wzorem Podprogramu 2016, Strażacy z OSP w  Darzlubiu.

Pierwsze wydawanie żywności nastąpi w dniach 25 i 26 października 2017 r. w pomieszczeniu gospodarczym przy siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, o czym osoby zakwalifikowane do Projektu zostały poinformowane.

Ośrodek będzie informował na bieżąco o kolejnych terminach wydawania żywności.

Lista osób uprawnionych będzie weryfikowana okresowo, skierowania są wystawiane na cały okres trwania Podprogramu. Wydawanie żywności w ramach Programu zaplanowane jest równomiernie w całym okresie trwania Podprogramu.

W ramach Programu dla uczestników planowane są działania towarzyszące. Prowadzone będą w formie warsztatów dietetyczno - kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków, pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, z uwzględnieniem zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnowaniu żywności, jak również w formie warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Osoby które nie zostały zakwalifikowane do Podprogramu 2017, a chcące wziąć w nim udział, mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych GOPS w Pucku, którzy po sprawdzeniu kwalifikowalności do udziału w Programie ujmą je na liście rezerwowej (tel. 58 675 46 77, 79, 81).

Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2017 obejmuje:

−          groszek z marchewką 4 kg,

−          fasola biała 4 kg,

−          koncentrat pomidorowy 1,76 kg,

−          buraczki wiórki 1,05 kg,

−          powidła śliwkowe 1,5 kg,

−          makaron jajeczny 4,5 kg,

−          makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,

−          ryż biały 4 kg,

−          kasza gryczana 2 kg,

−          herbatniki maślane 0,6 kg,

−          mleko UHT 7 l,

−          ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

−          gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,

−          szynka drobiowa 3 kg,

−          szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

−          pasztet wieprzowy 0,64 kg,

−          filet z makreli w oleju 1,7 kg,

−          cukier biały 4 kg,

−          olej rzepakowy 4 l,

−          kabanosy wieprzowe 0,36 kg,

−          miód wielokwiatowy 0,4 kg.

Łączna waga zestawu dla jednej osoby – 51,21 kg.

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do:

Banku Żywności w Trójmieście, Al. Hallera 239, 80-502 Gdańsk; tel. 58 325 24 48
(kierownik projektu: Anna Kobiela-Kanaan)

lub

Federacji Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30 lok.8, 00-024 Warszawa; tel.22/654-64-00

lub

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

****************************************************************************************************************

 

logo

20.02.2018

 

 

Informujemy, że od 22.02.2018 r.  do zestawu rocznego artykułów spożywczych dodano

miód wielokwiatowy - 0,4 l

kabanos wieprzowy - 0,36 kg.